lluniadu / drawing
HeibioCarregBach
YGoleudy
 'darn o dir' /
 'heibio carreg bach' /
  'y goleudy' /
Seithennin
DarnoDir
 peintiadau / paintings
 printiadau / prints
 lluniadu / drawing
 gwaith 3D / constructions
 newyddion / news
 c.v. / hanes /
 cysylltu / contact
 cartref / home
mochyndu1
pumpseren1
 'mochyn du / 'black
 'pum seren' / 'five
assetflogolg
 'seithennin'